„Задявки в Шоплука“

Хореография Ива Търнева и Николай Илиев, музика Росен Генков

Първият творчески опит за по – голямо произведение на двамата текущи хореографи на ансамбъл „Средец“ се овенчава с много любов от публиката и от изпълнителите в залата. Шопската фолклорна област е изпълнена с темпераментност и разнообразие от движения. И мъжкия и в женския хореографски текст на танца се вижда многообразие от елементи и движения  и умелото съчетание на различни размери за създаване на едно общо цяло. А композицията и хореографския рисунък обособяват няколко картини в развитието на сюжетното действие, в основата на което седи Цветето. Едно цвете, способно да предизвика тъга, копнеж и безмерна любов у двама млади, стои в основата на този танц. В българския фолклор Цветето винаги е било символ на Любов, на Младост и закачка. Пред публиката се разкрива сюжет, пропит с обич и споделена радост. Сюжет, в който всеки поглед има значение, всяка подадена ръка се превръща в доверие, а скокът в обятията на залюбения – в символ на смисъл в настоящето и вяра в бъдещето. Доказателство, че пламъкът, разгорял се в сърцето, ще тлее и занапред... Защото „Не се гаси, туй що не гасне!“